Bệnh viện phụ sản TW công bố kết quả khảo sát độ an toàn và hiệu quả của dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương (03/2018)

Vừa qua, bệnh việnh phụ sản Trung ương đã công bố kết quả khảo sát độ an toàn và hiệu quả của dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ hương. Kết quả khảo sát cho thấy97,7% phụ nữ đánh giá sản phẩm làm sạch

Tư vấn sức khoẻ trực tuyến 24/7

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí