Gửi yêu cầu

$value) { if(in_array($key, $ignores)) { continue; } $key = str_replace('_', ' ', ucfirst($key)); $content .= '' . __($key, 'delys') . '' . ': ' . nl2br($value) . "\n"; } return $content;}function save_contact_message(){ $subject = __('Website Email', 'delys') . ': Contact Message - From ' . @$_POST['your_name'] . ' <' . @$_POST['your_email'] . '>'; $body = nl2br(get_posted_contact_message()); $result = wp_insert_post($data = array( 'post_title' => 'Contact message from ' . @$_POST['your_name'] . ' <' . @$_POST['your_email'] . '>'.'', 'post_name' => uniqid(time()), 'post_content' => $body, 'post_type' => 'thu-lien-he', 'post_status' => 'pending', ), false); $email = @get_option(@$_POST['e']); $email = null; if(empty($email)) { $email = get_option('admin_email'); } wp_mail($email , $subject, $body , array('content-type: text/html')); return true;}if(!empty($_POST)) { $contact_saved = save_contact_message();}?>
Vui lòng điền tiêu đề.
Vui lòng điền họ tên.
Email không hợp lệ.
Vui lòng điền nội dung

Địa chỉ

Địa chỉ trụ sở tại Hà Nội:
B19 D6 Khu Đô thị mới Cầu Giấy,
phường Dịch Vọng,quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
(844)37676986 - 37556477 - 373557601
(844)37556478
Chi nhánh công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh
18 Nguyễn Thế Lộc, phường 12, quận Tân Bình,
08.38113865 - 08.38119029 - 08.62970052
08.62970052
tvkh@hoalinhpharma.com.vn

Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-GLP-GSP của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
Lô B3, cụm Công nghiệp Phùng, huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội
04.33638165 - 04.33635374 - 04.33635673
04.33638219
Dạ Hương