Giải thưởng của Dạ Hương
Sản phẩm số 1 năm 2009
Sản phẩm số 1 năm 2010-2011
Sản phẩm tin dùng 2012
Sản phẩm tin dùng và số 1 năm 2013
Sản phẩm tin dùng và số 1 năm 2014
Dịch vụ hoàn hảo do người tiêu dùng bình chọn
Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
Tự hào thương hiệu Việt
Huy chương vàng chất lượng hoàn hảo
Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO
Cúp vì sức khỏe người Việt
Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2012
Dạ Hương